ข่าวประกาศอื่นๆ

โดย admin -  วันที่ 05 ม.ค. 2561 เวลา 15:28 น.

การกำหนดวงเงินซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือน

โดย admin -  วันที่ 04 ม.ค. 2561 เวลา 13:59 น.

ประกาศวันหยุดสอ.ชม. จำกัด ประจำปี 2561

โดย admin -  วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

ระเบียบและข้อบังคับ สอ.ชม. จำกัด

ข้อบังคับสอ.ชม. จำกัด ระเบียบ สอ.ชม. จำกัด คำสั่งให้หน่วยบริการลงนามเอกสาร

โดย admin -  วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 12:46 น.

เบอร์โทรติดต่อภายใน

ตารางเบอร์โทรติดต่อภายใน กลุ่มงานของสหกรณ์ฯ ภายใน มือถือ หมายเลขโทรสาร ...

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 06 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 น.

ประกาศ ปรับลดการชำระค่าทุนเรือนหุ้นรายเดือน

โดย งานประชาสัมพันธ์ -  วันที่ 01 ก.พ. 2560 เวลา 13:24 น.

ประกาศ ตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/2/2560

โดย admin -  วันที่ 31 ธ.ค. 2559 เวลา 13:23 น.

วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ การคำนวณเงินปันผล = (หุ้นปีก่อน x อัตราเงินปันผล) ...

โดย admin -  วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 11:02 น.

กลโกงทางโทรศัพท์

อัลบั้มภาพ