ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกรรมการ

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 16:04 น.
 98
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47/1/2561 และมีพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ โดย นายณัฐพงศ์ มะโนคำ  อดีตรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ส่งมอบงานและตำแหน่งแก่ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด