ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 06 ก.พ. 2561 เวลา 09:52 น.
 61
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ จำกัด จำนวน 23 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับสหกรณ์ฯ