ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์
 วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 10:29 น.
 117
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด  นำโดยนายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมฝ่ายจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, กรรมการประจำหน่วยอำเภอ, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ โดยเข้าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบเงินกู้ และระเบียบว่าด้วยการจัดการสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ฯ